Frivillighet og kommune sammen om kulturtreff for eldre

For hjemmeboende eldre som har vanskelig for å komme seg rundt på egen hånd, er det ofte en utfordring å delta i kulturliv og på sosiale arenaer. Dette ønsker gode krefter i Slemmestad å gjøre noe med, og arrangerer tilrettelagt kulturtreff for eldre i nærmiljøet.

Eldre mennesker som sitter rundt et bord

- Da flere lokale krefter kontaktet innbyggertorget med ønske om å lage et kulturelt tilbud for eldre hjemmeboende, tok det ikke lang tid før en arbeidsgruppe var i gang. Slik ble Kulturtreff for eldre til, forklarer Haimi Mahari, hussjef på Slemmestad innbyggertorg.


Stort lokalt initiativ
14 organisasjoner og kommunale tjenester har sammen med lokale ildsjeler laget program for de to kulturtreffene, det første er 22, mars, det neste i juni.

Kulturtreffet skjer på Slemmestad MEK og er et samarbeid mellom ulike lokale aktører. Slemmestad Sanitetsforening står for serveringen, mens Røyken Bluesklubb, Røyken jazzforum og Den kulturelle spaserstokken står for underholdningen. Hjemmetjenesten sikrer god kontakt med de eldre, transporttjenesten sørger for trygg og tilpasset transport, mens innbyggertorget og frivilligsentralen bidrar med tilrettelegging og koordinering.

- I tillegg framhever Mahari de andre lokale organisasjonene som deltakerne møter på kulturtreffet, slik som Eldrerådet, pensjonistforeningen, den lokale menigheten, Historielaget, Seniornett og Hyggetreff.

Medborgerskap i praksis
- Når flere blir pensjonister, må vi tenke nytt om hva vi kan gjøre for at folk får vært aktive og sosiale. Det å tenke nytt gjør vi best sammen - innbyggere, frivillighet og kommune. Kulturtreffet har blitt til på den måten, forklarer medborgerskapsdirektør Christer Best Gulbrandsen og roser det lokale initiativet.
Prosjektet har søkt om og fått midler gjennom kommunens Aktivitetspott.

- Her i Slemmestad er folk engasjerte og bryr seg om hverandre. Da får flere eldre som bor hjemme vært med andre på hyggelige ting som skjer. Det er bra for alle - og det er medborgerskap i praksis, forklarer Best Gulbrandsen.

Åpent for alle hjemmeboende eldre
Deltakerne betaler en egenandel på 100 kroner som dekker servering, underholdning og sosialt samvær. Det er hjemmetjenesten som inviterer de eldre hjemmeboende under hjemmebesøk, men arrangementet er åpent for alle i målgruppen "Senior+".

Ønsker du selv å delta eller kjenner du noen dette tilbudet passer for?
Ta kontakt med hussjef for Slemmestad innbyggertorg,
Haimi Mahari på tlf. 976 39 748.