Sommerferieaktiviteter i Asker

Oversikt over mange av sommerferietilbudene for barn og unge i Asker er nå lagt ut i aktivitetskalenderen "Hva skjer i Asker".

Smilende barneansikter
Foto: Adobestock

Aktivitetskalenderen blir fortløpende oppdatert med flere gratisaktiviteter og aktiviteter med redusert deltakeravgift, slik som:

  • åpne aktiviteter på ungdomsklubbene
  • åpne aktiviteter i bibliotekene
  • Kurs i tegning, musikk, redesign og rollespill
  • ukesleire med dans, musikk og aktiviteter i friluft

Hvor finner jeg aktivitetene?

Klikk her for å komme rett til oversikten over sommerferieaktiviteter i Asker.

I kalenderen kan du krysse av for når aktivitetene foregår, hvor de foregår, hvilken alder de passer for og om de er gratis. 

Hvem kan delta på aktivitetene?

Kommunens sommerferietilbud er for barn og unge i Asker, primært for 4. til 10. trinn. De yngre barna har tilbud om sommer-SFO. I aktivitetskalenderen er det også oversikt over flere sommerleire i regi av andre arrangører, der også de yngre barna kan delta.

Koster det noe?

De fleste aktiviteter som kommunen arrangerer selv, eller ferietilbud som har fått støtte av oss og fra stiftelsene, er gratis eller har redusert deltakeravgift. 

Ferieaktiviteter fra andre aktører er tilbud med ordinær deltakeravgift.

Er det påmelding?

For de fleste aktivitetene er det påmelding, men for noen av tilbudene kan du bare møte opp. Dette finner du informasjon om i aktivitetskalenderen.

For aktiviteter med påmelding, er det førstemann til mølla. I tillegg er det åpne ungdomsklubber og bibliotek flere av ferieukene.

Når er aktivitetene?

De fleste av kommunens aktiviteter skjer de to første og de tre siste ukene i sommerferien, altså i uke 25 og 26 (i juni), og i uke 31, 32 og 33 (i august).

Hvor får jeg hjelp?

Trenger du hjelp med å finne aktiviteter eller hjelp med påmelding? Er aktivitetene som er gratis eller har redusert deltakeravgift fulltegnet og du trenger hjelp til å finne gratisplass nær der barnet bor? Eller har du andre spørsmål?

Ta kontakt med skolen der barnet ditt går eller send oss en e-post (). Du kan også komme innom et av våre syv innbyggertorg, så hjelper vi deg gjerne.

Kontaktinformasjon