Mann i god dialog med gutt
Mann i god dialog med gutt

Kontaktinfo

Telefon
66 70 00 00

Vi starter planleggingen av hvor og hvordan et innbyggertorg i Spikkestad skal være våren 2023. Møteplassen skaper vi sammen. Arbeidet sees i sammenheng med stedsutviklingen i Spikkestad.

Fra januar 2023 er det ansatt en prosjektleder som skal lede arbeidet med å vurdere egnede lokaler og mulig innhold for det planlagte innbyggertorget i Spikkestad. Stillingen er treårig. 

Videreutvikling og etablering av innbyggertorg

I mars 2022 behandlet formannskapet en sak om videreutvikling og etablering av innbyggertorg i Asker. Saken redegjorde for overordnet framdriftsplan og finansiering av videreutvikling av innbyggertorg på Tofte, i Asker, Spikkestad og på Holmen. Hele den politiske saken med vedtak, innspill samt ulike studier og rapporter finner du her.

Bibliotektilbud i Spikkestad

I mai 2022 behandlet kommunestyret et innbyggerforslag "JA til bibliotek i Spikkestad". Kommunestyret takket for initiativet og innbyggerforslaget som viser medborgerskap i praksis. 

Etter behandling i kommunestyret ble følgende vedtatt: 

  • Vurderingen av forslaget om bibliotek/boktilbud på Spikkestad vurderes nærmere i forbindelse med det planlagte innbyggertorget på Spikkestad.

  • Det etableres en egen utlånsordning på Spikkestad for bøker, med en «bokomat» med litteraturutvalg.

  • Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om det finnes lokaler i Spikkestad som kan egne seg som treffsteder med begrenset tilbud for lokalbefolkningen på midlertidig basis.

Her kan du komme i kontakt med oss

Ønsker du som innbygger å komme i kontakt med kommunen, kan du enten ringe oss på 66 70 00 00 eller komme innom et av våre andre innbyggertorg.

Her finner du mer informasjon om innbyggertorgene i Asker.