Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Krisepakken på ni millioner fordelt

Asker kommune vedtok i vår å støtte kultur-, idrett- og frivillighetssektoren med en krisepakke på ni millioner kroner. Onsdag 1. juli ble pengene fordelt på 71 mottakere.

Gutt som spiller fotball
Målet med krisepakken er å dekke kostnader og budsjetterte inntekter frivillige organisasjoner har på grunn av koronapandemien og som de ikke kan få refundert gjennom andre ordninger.
 
- Det har vært en svært krevende tid for kultur-, idrett og frivillighetssektoren, der mange av aktørene har sett inntektene sine forsvinne nærmest over natten. Flere av våre frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser står fortsatt i en utfordrende situasjon når aktivitet skal gjenopptas og løses innenfor de gjeldende smittevernreglene. Vi håper denne krisepakken kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier ordfører i Asker, Lene Conradi. 

Vurdering av søknadene

Søknadsfristen for å søke kommunen om tilskudd gikk ut 2. juni. Asker kommune mottok søknader om nærmere 20 millioner kroner. Etter grundig gjennomgang er det besluttet å gi 71 mottakere økonomisk støtte. 
 
I vurdering av søknadene er det lagt vekt på at:
  • søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret eller være ideelle stiftelser med formål innen kulturfeltet
  • tilskuddsordningen er basert på solidaritetsprinsippet - kommunens bidrag skal være en krisehjelp som skal hjelpe frivillige lag og foreninger gjennom koronatiden
  • staten har varslet en ny krisepakke, noe som betyr at kostnader som vil bli tilskuddsberettiget fra staten, er lagt inn med en lavere dekningsgrad fra kommunen