Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Festivaltilskudd for 2021 er delt ut

Asker kommune opprettet i mars en egen tilskuddsordning for festivaler med søknadsfrist 1. april. Det kom inn søknader om tilskudd til ti festivaler.

Barn som leker under en fargerik duk

Festivalene representerer en stor bredde i innhold, og det er søkt om tilskudd til alt fra progrock til kammermusikk, i tillegg til lyskunst og flerkulturelle markeringer.

Hele rammen for festivaltilskuddsordningen, 1,3 million kroner, er delt ut. I tillegg er det innvilget 430 000 kroner i tilskudd fra Kulturåret 2021 til søkerne.

Disse søkte og fikk støtte

  • Asker musikkfestival søkte om 800 000 kroner til til Hvalstrandfestivalen, og er tildelt 570 000 kroner i festivaltilskudd.
  • Asker jazzklubb søkte om - og er tildelt - 120 000 kroner i festivaltilskudd til Asker jazzfestival.
  • Stiftelsen Asker trebåtfestival søkte om 320 000 kroner til Asker trebåtfestival, de er tildelt 150 000 kroner fra Kulturåret 2021.
  • Asker kammermusikkfestival søkte om - og er tildelt - 100 000 kroner i festivaltilskudd.
  • We låve rock søkte om - og er tildelt - 100 000 kroner i festivaltilskudd.
  • Tropenattfestivalen søkte om 100 000 kroner, og er tildelt 40 000 kroner fra Kulturåret 2021 og 60 000 kroner i festivaltilskudd.
  • Factory Light Festival AS søkte om 400 000 kroner, og er tildelt 350 000 kroner i festivaltilskudd til Factory Light Festival.
  • Hverdagsintegrering søkte om 170 000 kroner til Eidfestival i mai og juli, og er tildelt 80 000 kroner fra Kulturåret 2021.
  • Hverdagsintegrering søkte om søkte om 100 000 kroner til Flerkulturellfestival, og er tildelt 60 000 kroner fra Kulturåret 2021.

Tre-årige avtaler om tilskudd

Flere av søkerne er aktuelle for tre-årige avtaler om tilskudd. Kommunen vil gå i dialog med søkerne med tanke på å inngå avtale.

JELindø.jpg

- Selv om ikke alle søknadene får tilskudd fra festivaltilskuddsordningen, er vi glade for å kunne støtte alle ved å bruke av midler fra Kulturåret 2021 i tillegg, sier kultursjef Jan Erik Lindøe (foto: Morten Flaten).