Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker fargelegges

Gled deg til fargerike kunstverk i Askers gater. I løpet av høsten får vi gatekunst seks steder i kommunen. I undergangene ved Asker kulturhus er en av kunstnerne allerede i gang.

Gatekunstneren "Arladiss" setter farge på en av undergangene i Asker sentrum
Gatekunstneren "Arladiss" utsmykker den ene undergangen i Asker sentrum

De neste to ukene starter utsmykkingen av til sammen seks steder i Slemmestad, Spikkestad, Sætre, Tofte og i Asker sentrum. Går du forbi, kan du følge kunstprosjektene fra dag til dag. Kunstneren «Arladiss» fra Borgen er allerede i gang med å sette farger på den ene undergangen ved Asker kulturhus i Asker sentrum.

Hverdagsstemning 

«Arladiss» røper at det ferdige kunstverket vil vise hverdagsstemning og glede fra nærmiljøet.
- Forbipasserende smiler og er veldig positive til at det blir farger og kunst her. Undergangen er en del av hverdagen for mange og jeg håper kunsten bidrar til god stemning og en fin start eller avslutning på dagen, sier hun.

Koronamidler øremerket gatekunst

Da Asker kommune i vår bevilget 10 millioner kroner til lokal koronakrisepakke for å skape lokal aktivitet og etablering av nye prosjekter, ble én million kroner øremerket gatekunst-prosjektet. Lokale kunstnere ble invitert til å delta i konkurransen om å utsmykke seks offentlige steder som trengte et løft.

Lokal tilhørighet

- Gatekunst bidrar til å skape levende byrom og kan være med på å skape tilhørighet og stolthet over hvor vi bor, sier kultursjef Jan Erik Lindøe.
Derfor er også temaet for utsmykningen lokal tilhørighet. Kultursjefen håper dette prosjektet kan være starten på flere kunstprosjekter i det offentlige rom.

Seks av de ti innkomne forslagene utmerket seg spesielt og utvelgelsen av disse var enstemmig. Juryen benyttet konkurranseregler fra KORO (Kunst i offentlige rom) i bedømmingen av innkomne forslag.

De seks stedene som skal utsmykkes er:

 • Tofte bibliotek, ved "Frø Production" (Lillian Støa og Rita Rohdin)
 • Undergang i Sætre sentrum, ved "Frø Production" (Lillian Støa og Rita Rohdin)
 • Sykkelhotell på Spikkestad, ved Svanhild Rohdin
 • Bygning på fabrikkområdet i Slemmestad, ved Petter Bakken Kristiansen
 • Undergang i Asker sentrum ved "Arladiss" (Astrid Solgaard)
 • Undergang i Asker sentrum ved "Bliss" (Thomas Blix)

Utsmykningskomité og jury:

 • Grethe Utvei, kulturrådgiver
 • Hilde Nygaard Ihle, kulturrådgiver
 • Hilde Wahl, kulturrådgiver
 • Elise Hatlø, kunstner
 • Ingunn Hillestad, landskapsarkitekt