Temaplanen for kultur på høring

Utvalget for medborgerskap vedtok 2. desember å legge forslaget til temaplanen for kultur ut på høring. Frist for innspill er 28. januar 2022.

Gi innspill!

Høringsperioden varer frem til 28.januar 2022, og sendes til andregangsbehandling i andre kvartal 2022.

Gi ditt innspill her

Du kan også sende høringssvar og innspill på e-post eller brev. Da er det viktig at du merker med «saksnummer 20/00734».

  • E-post: 
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 4440 Røyken  

Har du spørsmål om temaplanen for kultur, kan du .