Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilskudd til kulturprosjekter

Hvis du har et kulturarrangement eller prosjekt med stor samarbeidsfaktor på tvers av de tidligere kommunegrensene i nye Asker, kan du søke om støtte. Søknadsfrist 1. oktober.