Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Smittevern i kulturskolen

Her finner du til enhver tid gjeldende smittevernsregler for Asker kulturskole.

Oppstart Asker kulturskole
Oppstart Asker kulturskol Foto: Kristin Aafløy Opdan

Kulturskolen forholder seg til Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger knyttet til koronapandemien og Covid-19. I tillegg forholder kulturskolen seg til Norsk kulturskoleråds smittevernveileder og anbefalinger, samt de anbefalinger vi får fra Asker kommunes smitteverensoverlege. Kulturskolen følger gjeldende nasjonale og regionale tiltak besluttet av myndighetene.

Kulturskolen har fra 16. mars kun digital undervisning.

Regjeringen besluttet 10. april å videreføre tiltak i samsvar med covid-19 forskriften kapittel 5A for blant annet Asker og Bærum til og med 25. april.

For kulturskolen innebærer dette at Asker kulturskole frem til 25. april kun underviser digitalt.

Takk for at dere samarbeider om smitteverntiltakene! Det er viktig for å hindre spredning i samfunnet, og viktig for at vi igjen skal kunne få ha et undervisningstilbud i kulturskolen hvor elevene møter lærerne i undervisningsrommet.

Dere vil til enhver tid finne oppdatert info om korona og Covid-19 i Asker på Asker kommunes nettsider: www.asker.kommune.no/korona/

Dere vil også til enhver tid finne oppdatert info om korona og Covid-19 nasjonalt på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

Les mer hos Folkehelseinstituttet  
Les mer hos Norsk kulturskoleråd
Les mer hos Asker kommune