Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Smittevern i kulturskolen

Her finner du til enhver tid gjeldende smittevernsregler for Asker kulturskole.

Oppstart Asker kulturskole
Oppstart Asker kulturskol Foto: Kristin Aafløy Opdan

Kulturskolen forholder seg til Folkehelseinsitituttets retningslinjer og anbefalinger knyttet til koronapandemien og Covid-19. I tillegg forholder kulturskolen seg til Norsk kulturskoleråds smittevernveileder og anbefalinger, samt de anbefalinger vi får fra Asker kommunes smitteverensoverlege.

Kulturskolen driftes for tiden (24.8.20) etter gult nivå. Dette innebærer:

 • Kulturskolen gir sin undervisning ved fysisk oppmøte
 • Ingen som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner skal komem til kulturskolen eller de undervisningslokaler vi benytter
 • Alle som besøker kulturskolen respekterer gode hygienerutiner for håndvask og hoste:
  • alle elever vasker hendene før de går til undervisningsrommet
  • det er håndsprit tilgjengelig i alle undervisningslokaler, slik at hender kan sprites ved behov
  • alle hoster eller nyser i albuekroken eller i papirlommetørkle
 • Kulturskolen begrenser sambruk av instrumenter, utstyr og kostymer
 • Forsterket renhold med ekstra vask av overflater i løpet av undervisningsdagen
 • Nye og unge elever kan følges til timen, ellers færrest mulig foresatte i undervisningsrommet
 • Gruppeundervisening i grupper på inntil 20 elever
 • Opprettholde avstand i undervsinginen
 • Nærehet mellom elever i eksempelvis teaterundervisningen omfattes av unntak hos Folkehelseinstituttet

Les mer hos Folkehelseinstituttet  
Les mer hos Norsk kulturskoleråd
Les mer hos Asker kommune