Kulturskolen ønsker foresatte til brukerrådet

Asker kulturskole har et eget brukerråd, og nå er vi på jakt etter nye foresatte som ønsker å være med.

Foto: Vi fritid/Godt sagt

Har du barn i Asker kulturskole? Er du engasjert i hvordan kulturskolen bør prioritere framover og styrke sine tilbud?

I brukerrådet har man mulighet til å bidra i utviklingen av kulturskolen. Brukerrådet er en viktig høringspart i saker om utvikling i kulturskolene, som f.eks. nye og bedre lokaler og lavere priser for deltagelse. Her kan brukerrådet også være en viktig stemme i offentligheten. 

Brukerrådet møtes 4 - 6 ganger i løpet av ett år, og møtene gjennomfører vi digitalt på Teams (møtene tar 90 minutter).
 
Brukerrådet trenger nye foresatte, og vi ønsker så langt som mulig at brukerrådet representerer hele kommunen geografisk, og samtidig representerer de ulike kunstfagene teater, dans, musikk og visuell kunst. 

Vil du være med? Registrer deg i skjemaet her: https://forms.gle/rTJcP4z5ZsArd9tj8 så tar vi kontakt.

Har du spørsmål? Send en e-post til rektor i kulturskolen på 
 
Første brukerrådsmøte er mandag 10.10. kl. 1800 – 1930 på Teams.