Rektor ved reisens slutt

Kim Stian Gjerdingen Bakke gir seg etter sju og et halvt år som rektor for Asker kulturskole. Nå venter jobben som kultursjef i Ås kommune.

– Da jeg begynte, kunne hele administrasjonen samles inne på mitt kontor, alle var oppdatert på skolens aktivitet, og alle lærerne kjente hverandre. Så kom kommunesammenslåingen, der kulturskolene i Asker, Hurum og Slemmestad ble til en. I tillegg ble kulturskolen slått sammen med Asker dans- og ballettskole. Like etterpå kom korona.
        Kim Stian forteller om år med omstilling og også noen humper i veien.
        – Vi har jobbet mye med å bygge en stødig, helhetlig organisasjon, og er i dag en av landets største kulturskoler med over 2200 elevplasser og nesten 100 lærere. Skolens lærere har gode samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og ambisjonsnivået er høyt. Som rektor har jeg jobbet for å lage de beste rammevilkårene som mulig, slik at elevene får den aller beste undervisningssituasjonen. Asker kommune har fagmiljøer og et profesjonsfelleskap i kulturskolen de kan være stolte av!

Lokaler å følge opp
Lokaler er avgjørende for læring, trivsel og god undervisning. Ettersom kulturskolen underviser på ikke mindre enn tjue ulike steder i kommunen, blir det litt av hvert å henge fingrene i. Ved oppstart var det også stort etterslep av vedlikehold, forteller Kim Stian. Det var bl.a. muggsopp i kostymelageret i kjelleren, og linoleum som var i ferd med å gå i oppløsning i administrasjonslokalene på Asker gård. Mange av undervisningslokalene hadde store utfordringer med akustikk, støy og lydgjennomgang.
         – Undervisningslokaler har vært en prioritert sak, og nye lokaler i Sætre og den nyoppussede Kulturlåven på Østre Asker gård er jeg spesielt glad for er kommet på plass.
         Før sommeren ble det også vedtatt at et nytt kulturskolebygg skal legges til rådhusparken. Avgjørelsen kommer etter ikke mindre enn tre mulighetsstudier i løpet av de siste seks årene. Kim Stian lover å ta turen tilbake igjen når bygget står klart.

Milepæler og veien videre
– Blant milepælene vil jeg også trekke fram arbeidet med kulturskolens temaplan fra 2017, som ble politisk vedtatt og har gitt arbeidet vårt en solid, faglig forankring. Det samme gjelder temaplan for kultur fra 2022. Det er også stort at vi fra og med i høst har fordypningsprogram for samtlige av skolens fagområder (dans, visuell kunst, musikk og teater. red.anm.). Jeg er også godt fornøyd med at vi har fått på plass en egen satsning på musikkterapi, selv om det på det feltet fremdeles er mye ugjort. Også når det gjelder situasjonen med lokaler, er det mye som gjenstår. Både i Slemmestad, Tofte og Spikkestad er store og mindre prosjekter i gang og må ferdigstilles, det samme gjelder ny kulturskole i rådhusparken.
          Kim Stian gleder seg til den nye stillingen i Ås kommune, der det også kommer til å handle om å utvikle Ås sentrum, og der man ønsker å jobbe med innovasjon i kreative næringer.
          – Det er klart det blir spennende å være med når man så tydelig ønsker å la kunst og kultur prege lokalsamfunnet. Men jeg kommer til å savne de rause, proffe og gode kollegaene jeg har hatt i Asker kulturskole. Det har vært fine år som rektor her, avslutter han.