Sommerkursene 2023

Da de fleste andre tok ferie, var det barn og ungdommer som heller benyttet de langsomme dagene til å fylle på med ny kunnskap. Og kulturskolen stilte med lærerkreftene.

Billedkunst med gamle maleteknikker Foto: Tine Blix

Musikal-, band- og dansekurs. Dessuten har sommeren gitt rom for kurset «Lær å male som de gamle mesterne.»
         - Vi har til sammen hatt 120 barn og ungdommer på sommerkurs i regi av Asker kulturskole disse feriemåndene, og tilbakemeldingene har vært gode, sier rådgiver ved kulturskolen Silje Handeland. Hun har hatt i oppgave å koordinert kursene.
        - Kulturskolen har hatt dansekurs om sommeren tidligere, men både band-, male- og musikalkurs er nyvinninger. Bandkurset var ellers et samarbeid med UngKultur i deres ungdomsklubber på Borgen og Sætre, fortsetter hun.
          Også lærerne som har vært involvert er godt fornøyde med gjennomføringen.
          - Vi hadde motiverte elever som vokste etter hvert som vi ble kjent, og kulturskolens lokaler på Østre Asker gård ble en super ramme, forteller teaterlærer Silje Reinåmo, som var en av de ansvarlige for musikalkurset.
          - Veldig bra gjeng med ungdommer som var arbeidsomme og flinke. Vi hadde god tid og fikk gjort masse samtidig som vi også hadde det gøy med andre ting enn bare spilling, sier trommelærer Christian Løken, som var faglig ansvarlig for de to bandkursene som ble gjennomført. – Vi tilpasset opplegget til de ungdommene som kom. Dessuten fungerte samarbeidet med UngKultur veldig fint, jeg synes vi spilte hverandre gode.
          Også billedkunstlærer Tine Blix er entusiastisk til gjennomføringen av sommerens kurs, der elevene fikk lære seg nye måter å male på.
         - Maleteknikken eggoljetempera er tidkrevende, og de vanlige kulturskolekveldene blir for korte. Men på et sommerkurs lar det seg gjøre, forteller hun. - Jeg er så glad i denne teknikken, og det var gøy å jobbe med så motiverte ungdommer. Når kurset var ferdig var det til og med noen som ville lage egen eggolje-blanding og ta med på hytta. Det er klart at det er gøy med kurs da. På malerkurset jobbet elevene med et til to bilder hver gjennom flere dager. 
          Mens musikalkurset munnet ut i en helt egen framstilling av musikalen Grease, jobbet bandkurset seg fram mot en konsert.
          - Fordelen med å legge det opp slik, var at deltakerne opplevde utvikling gjennom hele uka. Det var også imponerende å se hvor mye elevene lærte i løpet av de dagene kursene varte, avslutter Silje Handeland, og legger til at Asker kulturskole satser på å arrangere sommerkurs igjen til neste år.