Zekken teater

Zekken teater er en aktiv teatergruppe for barn og unge mellom 6 og 20 år.

Andre barn og ungdom

Zekken teater i Slemmestad
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder 6-19 år.
Dag og sted

Undervisningen er på mandag og onsdag i Slemmestad.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

Teaterlek (6-7 år)

Teaterlek er for de yngste barna. Vi legger vekt på å stimulere sansene - å se, lytte og kjenne.

Barneteater (8-12 år)

Utforsking av teateret er det sentrale i denne gruppen, fra enkle teaterøvelser til utforsking av rollespill og barnas kreativitet og fantasi. Vi leker oss med teaterprosessen og har noen mindre visninger i løpet av året. 

Ungdomsteater (13-19 år)

Elevene får en introduksjon til teater gjennom rollespill, improvisasjon og andre grunnleggende teaterteknikker.

Undervisningen er rettet mot teater som prosess. Gjennom grunnleggende teaterteknikker, bevegelsestrening, stemmebruk og arbeid med og uten manus får elevene verktøy som så brukes i forestillingsarbeid.

Trygghet, samspill, kreativitet og gruppedynamikk er gode stikkord for denne gruppen. Zekken barne- og ungdomsteater har de siste årene hatt en større produksjon annet hvert år.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Undervisningens varighet:

  • 6-7 år - 60 min
  • 8-12 år - 90 min
  • 13-19 år - 120 min

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335