Zekken teater

Zekken teater er en aktiv teatergruppe for barn og unge mellom 6 og 20 år.

Andre teater

Teaterfordypning i kulturskolen
Alder 6-19 år
Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.

3.-4. klassinger - 60 min. 5.-7.klassinger - 90 min. 13-19 år - 120 min.

 

Barneteater for 3.-4. klassinger

Utforsking av teateret er det sentrale i denne gruppen, fra enkle teaterøvelser til utforsking av rollespill og barnas kreativitet og fantasi. Vi leker oss med teaterprosessen og har noen mindre visninger i løpet av året. 

Barneteater for 5.-7. klassinger

Elevene får en introduksjon til teater gjennom rollespill, improvisasjon og andre grunnleggende teaterteknikker.

Undervisningen er rettet mot teater som prosess. Gjennom grunnleggende teaterteknikker, bevegelsestrening, stemmebruk og arbeid med og uten manus får elevene verktøy som så brukes i forestillingsarbeid.

Trygghet, samspill, kreativitet og gruppedynamikk er gode stikkord for denne gruppen. Zekken barne- og ungdomsteater har de siste årene hatt en større produksjon annet hvert år.

Ungdomsteateret 13-19 år

Elevene får kunnskap om virkemidler og uttrykksformer, språk, stemmebruk og viderekomne skuespillerteknikker. Også her er teateret som prosess viktig, og vi arbeider ofte produksjonsrettet slik at elevene får benyttet det de lærer i praksis på scenen og i forestillingsarbeid. 

Trygghet og inkludering er viktige prinsipper i arbeidet, og så langt det går søker vi å gi elevene utfordringer tilpasset dem – både individuelt og som gruppe.

Undervisningssteder og dager

Informasjon kommer.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335