Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Velkommen til Kulturåret 2021

Konsert
Foto: Kjell Henry Hustad

Kort fortalt

2020 skulle bli det store kulturåret i Asker med storslagen feiring av at tre kommuner ble én og mange flotte aktiviteter og arrangementer gjennom året. Men så kom koronaen i mars, og det meste ble avlyst eller utsatt til 2021.

Koronaen til tross, vi gir kulturåret et nytt forsøk og inviterer kulturliv, lag og foreninger i Asker til å bli med.

De arrangementene som ble avholdt i 2020 var med begrenset publikum til stede og med svært strenge smitteverntiltak. Mange har allerede fått støtte til arrangement bevilget i 2020, men har valgt å forskyve arrangementet til 2021, i håp om mindre usikre tider. 

Nå gir vi kulturåret et nytt forsøk ved å videreføre konseptet, og setter av restmidler på nesten en millioner kroner til Kulturåret 2021.

– Kultur er en av de beste arenaene for å bygge felleskap. Vi er optimistiske, og håper at vi i 2021 kan gi våre innbyggere mange fine opplevelser innen kultur, idrett og natur. Målet er som før; å gi flest mulig mulighet til å delta i ulike aktiviteter og styrke vår identitet som ny kommune, sier prosjektleder Hilde Wahl.

Kulturar_Barn.jpg
Foto: Kjell Henry Hustad
Kulturar_Turist.jpg
Foto: Kjell Henry Hustad

Bli med

Kulturåret 2021 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, de frivillige og det profesjonelle kulturlivet i Asker. Nå inviterer vi ildsjeler, organisasjoner og andre aktører til å ta initiativ og bli en del av satsningen.

– Koronapandemien har vært krevende for kulturlivet på mange måter. Samtidig har den utfordret aktørene til å tenke nytt. Nå sitter mange av arrangørene med ny erfaring og stor vilje til å gi våre innbyggere nye opplevelser i ny form.

Vi håper at flere sender oss gode forslag til arrangementer og aktiviteter som kan gjennomføres i løpet av året innenfor til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier Wahl.

Kriterier for søknad

Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret som lag eller forening, eller være en profesjonell kulturaktør eller institusjon i Asker. Det kan søkes om opptil 50 000,- og arrangementet skal være gratis og åpent for alle.

Det må tas hensyn til gjeldende smittevernregler ved arrangement.

Neste søknadsfrist er 1. juni 2021.

Her kan du søke om tilskuddsmidler.