Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innbydelse lukket konkurranse

Innbydelse til lukket konkurranse om gatekunst-utsmykning i Asker kommune.

Innledning

Asker kommune inviterer kunstnere med bostedsadresse i Asker kommune til lukket konkurranse om gatekunst-utsmykning av utvalgte steder i kommunen.

Jury

Utsmykningskomiteen fungerer også som jury.

Utsmykningskomite:

 • Hilde Nygaard Ihle, rådgiver kulturavdelingen
 • Grethe Utvei, rådgiver kulturavdelingen
 • Elise Hatlø, markedskonsulent kulturarenaer og kunstner
 • Ingunn Hillestad, landskapsarkitekt
 • Jan Erik Lindøe, kultursjef

Komiteen kan bli supplert med en person fra eiendomsforvaltningen under gjennomgåelsen av de innkomne forslagene, da noen av de valgte utsmykningssteder er i kommunal eie.

Spørsmål til juryen

Spørsmål om forståelsen av programmet kan stilles skriftlig til juryen innen 29. juni kl. 15.00 via e-post

Eventuelle spørsmål og svar vil innen 2. juli bli sendt deltakerne.

Ytterligere kontakt mellom konkurrerende kunstnere og medlemmer av juryen skal ikke forekomme.

Formål

Tema for utsmykningen må ha en lokal relevans og være tilpasset området.

Konkurransebetingelser

 1. Deltakerne står fritt med hensyn til kunstens idè og utforming innen den ramme som er fastsatt i pkt. 5.
 2. Det tillates samarbeid mellom en eller flere av kunstnerne, hvis det er et ønske fra enkelte. Den økonomiske rammen står fast.
 3. Kunstneren/kunstnerne kan levere inntil to forslag på to forskjellige valgte steder (ref. nederste punkt: «utsmykningssteder»)
 4. Kontrakt med kunstneren/kunstnerne baseres på standardkontrakt utarbeidet for kunst i offentlige rom.
 5. Den økonomiske rammen for utførelse av gatekunstprosjektet har en totalsum på 1 000 000,- kroner (en million kroner) inklusive kunstnerens honorar.
  1. Kontrakten forutsetter at kunstneren står ansvarlig for de beregnede materialutgifter, tilleggsbevilgning vil ikke bli gitt.
  2. Kontraktsummen – honorar og materialutgifter – utbetales med to like store summer; ved utbetaling sondres ikke mellom honorar og materialutgifter.
 6. Det kreves framleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt ved inngåelse av kontrakt pålydende kr. 500 000 eller mer.

Program-materiale

Program-materialet består av følgende vedlegg til innbydelsen:

 • Fotografi av de aktuelle områdene/bygningene.
 • Skjema for eventuelle spørsmål til juryen.

Påkrevd innleveringsmatriale

 • Modell, enten digital framstilling eller en skisse i farger som visualiserer forslaget på en ukomplisert måte.
 • Framstillingsformen er fri, og kunstneren/kunstnerne kan i tillegg levere det materiale hun/han finner nødvendig for å belyse sitt utkast.

Innlevering

Utkastene skal være juryen i hende i rett tid innen 10. august 2020 klokken 12.00.

Leveringssted:  

Asker kulturhus, 3. etasje - kulturavdelingen.
Adresse: Strøket 15 A, Asker sentrum (inngang ved Asker bibliotek).

Utkastet kan også sendes digitalt. Bruk da følgende e-post: . Vennligst merk forsendelse med «Gatekunst 2020.»

Utkast som avviker fra programmet

Utkast som ikke er innkommet i rett tid eller hvor det er gjort vesentlig brudd på bestemmelsene om innleveringsmaterialets utførelse, kan utelukkes fra bedømmelse.

Ved avstemming har juryen rett til å foreslå til utførelse utkast som i enkelte deler avviker fra programmet.

Underkjennelse 

Juryen er ikke forpliktet til å anbefale noen av de innleverte utkast til utførelse. Juryen kan velge om-konkurranse.

Kunngjøring og innstilling

Juryens arbeid forutsettes avsluttet innen utgangen av august måned etter at utkastene er innlevert.

Forsikring av innleverte utkast

Kommunen er økonomisk ansvarlig for skade og tap av utkastene med inntil kr 3 000 per utkast, så lenge de er under oppdragsgivers ansvar.

Retur

Etter juryens vedtak kan deltakerne hente sine utkast i kulturavdelingen. Utkastene må hentes innen 30. august 2020.

Videreføring av vinnerutkast

Det er en forutsetning at eventuell vinner/vinnere av konkurransen engasjeres til å realisere sitt prosjekt, basert på juryens skriftlige konklusjon. Frist for gjennomføring av oppgaven er innen utgangen av oktober 2020.

Annet

Unge kunstnere i etableringsfasen eller under utdannelse, oppfordres til å delta i konkurransen.

Utsmykningssteder

I tillegg til illustrasjonene nedenfor, er en bygning i Vaterlandsveien, Slemmestad sentrum et av utsmykningsstedene. Eier er Slemmestad Brygge AS.
De øvrige utsmykningsstedene eies av Asker kommune.

Undergang Asker sentrum
To underganger under Kirkeveien fra Bakerløkka/ Baracoa Cafe,
Asker sentrum. 
Sykkelparkering
Sykkelhotell på jernbanestasjonen i Spikkestad.
Tofte bibliotek
Tofte bibliotek, deler av ytterveggen.
Undergang Sætre
Undergang under Nordre Sætre vei - Sætre sentrum.