Planer for idrett og friluftsliv

Inntil den nye kommunen har vedtatte planer, er det fremdeles enkelte planer fra de tidligere kommunene som gjelder - blant annet innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Her finner du de gjeldende planene innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: