Kunstsamlingen i Asker kommune

Asker kommunes kunstsamling består av rundt 1500 kunstverk fra 1900-tallet frem til i dag, som er å finne på rådhuset, skoler, omsorgssentre og i andre kommunale bygg og uterom.

Kunstsamlingen i Asker kommune
Integrert kunst i tak og på vegger av kunstner Javier Barrios ved Risenga ungdomsskole som stod ferdig i 2021. Foto: Asker kommune

300 verk er på nytt lager på kulturhuset og målet er å gjenbruke dette i eksisterende og kommende kommunale bygg.

Kommunens kunstordning

Asker kommune har en kunstordning hvor det avsettes 1% av kommunens investeringsbudsjett til kunst i offentlige rom. Med denne ordningen legges det til rette for samtidskunstopplevelser med høy kvalitet for et bredt publikum i deres møte med kommunale bygg og offentlige uterom.

Nye anskaffelser av kunst er under planlegging til mange byggeprosjekter, samt innkjøp av løskunst til nye og eksisterende bygg og uterom.

Tverrfaglig samarbeid og eksterne ressurspersoner

Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i implementeringen av kunstordningen. Kulturliv har ansvaret for koordineringen av kunstordningen som helhet, i samarbeid med andre kommunale instanser som Prosjekt og utvikling, Eiendom, Miljø og samferdsel og Samfunnsutvikling.

I tråd med reglementet for den nye kunstordningen ble tverrfaglig forum, kunstkomite og innkjøpskomiteen etablert i 2022 med fem eksterne kunst og arkitekturfaglige ressurspersoner, i tillegg til interne faglige representanter for relevante tjenesteområder.

Utlysning

Vi er stadig på utkikk etter dyktige og engasjerte kunstnere, kuratorer og kunstkonsulenter, som kan være interessert i å få et oppdrag i tilknytning til de mange kunstprosjektene som Asker kommune skal gjennomføre i årene fremover.

Meld din interesse innen 2. mai 2023.

Aktuelle kandidater blir kontaktet.

Send en enkel søknad i pdf-format (max 10 MB) som inneholder:

  • en kortfattet tekst som begrunner din interesse (maks 1/2 A4 side)
  • bilder eller skisser av relevant kunstnerisk praksis, maks 6 bilder
  • CV

Søknaden sendes til:

Kontakt

Vibeke Hermanrud, kunstfaglig rådgiver i kulturavdelingen i Asker kommune