Næringsråd i tre kommuner samles til ett

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål har næringsrådene i Hurum, Røyken og Asker - i samarbeid med kommunene - utgitt en felles avis hvor de har snakket med 30 bedrifter i de tre kommunene om deres bidrag til å løse de globale utfordringene på lokalt nivå.