Husleiekompensasjon til nystartede bedrifter (frist utgått)

Kort fortalt

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal kompensasjonordning for nystartede bedrifter som har erfart tap/skade grunnet innføring og anvendelse av lokale forskrifter i Asker fra november 2002 til begynnelsen av februar 2021.

Ordningen har en ramme på kr. 900.000.

Banner ordning 3 - husleiekompensasjon.jpeg

Hva innebærer støtteordningen?

Din bedrift kan søke om å få kompensasjon for utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos tredjepart - inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Ordningen gjelder for de selskapene som har minimum kr. 5 000- i husleie per måned.

Ordningen vil gjelde blant de bransjene som ble/er rammet av Asker kommunes egne tiltak (lokale forskrifter); treningssenter, treningsaktører, spise- og skjenkesteder, hoteller mm. som gjaldt fra medio november til primo februar 2021 (12 uker).

Maksimum søkesum per måned: kr. 20.000,- (eks. mva); totalt kr 60 000- over 12 uker.

Innvilget kompensasjonsbeløp per måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp.  

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

  • Kun AS-registrerte virksomheter registrert i 2019 og 2020
  • Bedrifter som kan vise til og dokumentere et ikke-oppsagt leieforhold og at husleie er betalt.
  • Bedrifter som ikke søker støtte av husleie gjennom statlige eller andre kommunale ordninger
  • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter

Søknadsfristen er 28. februar 2021. Søkere skal ha fått svar innen 10.03.2021.

Utbetaling skjer raskest mulig deretter (løpende) etter at dokumentasjon for innbetalt husleie og/eller ikke oppsagt husleiekontrakt foreligger. 

Her kan du søke om støtte