Husleiestøtte til gründerbedrifter (frist utgått)

Kort fortalt

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal støtteordning for gründere i Asker kommune registrert i perioden 2018-2020.

Asker kommune har bevilget kr. 500.000 til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få husleiestøtte.

Ordningen gjelder fra 1. januar – 30. juni 2021.

Banner ordning 1b - husleiestøtte til grundere.jpg

Hva innebærer støtteordningen?

Din bedrift kan søke om å få støtte til utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos tredjepart inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Ordningen gjelder for de selskapene som har minimum kr. 2 000 i husleie.

Mva-registrerte bedrifter

Maksimum søkesum per måned: kr. 8.000,- (eks. mva)

Ikke mva-registrerte bedrifter

Maksimum søkesum per måned: kr. 8.000,- (+ mva)

​Innvilget støttebeløp per måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfrist.

Ordningen gjelder fra 01.01.2021 – 30.06.2021.

For å understøtte aktiviteter er det forutsatt at gründerbedriften først betaler husleie og deretter mottar støtte fra Asker kommune.

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

  • Kun AS-registrerte virksomheter
  • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.12.2020
  • Bedrifter som har inngått leieforhold per 1.1.21 og som oppebærer dette
  • Bedrifter med mindre enn kr.500.000,- i salgsinntekter i siste regnskapsår*.
  • Bedriften sine driftskostnader skal være mellom kr. 20.000,- og 500.000,- i siste regnskapsår *.
  • Bedrifter som ikke søker støtte av husleie gjennom statlige eller andre kommunale ordninger
  • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter

* For inntekter først i 2020 kreves egen dokumentasjon.

Søknadsfristen er 28. februar 2021.

Her kan du søke om støtte.

Vi vil behandle søknaden din når søknadsfristen går ut 28. februar 2021, og tar kontakt med deg så fort som mulig etter det.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på