Covid-19 – omstilling til nye produkter og tjenester

Konkurranse for å kåre de beste forretningsideene for nye tjenester og produkter for Asker-samfunnet. Frist er 1. oktober.

Konkurranse for Askerpakke 3

Kort om ordningen

Covid-19 pandemien og smitteverntiltak har hatt store konsekvenser for norske bedrifter. Omstilling har blitt til den nye normalen. Nye tjenester og produkter vil se dagens lys. Men hvilke?

Asker kommune ved formannskapet utlyser nå en konkurranse for å kåre de beste og begrunnede ideer om forslag for nye tjenester og produkter. Her jaktes ideer for den nye fremtid - også i Asker.

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører.

For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger. Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Asker kommune har som visjon å bli ledende i landet på næringsutvikling, og har valgt følgende områder som skal bidra til dette. Det oppfordres til at ideene skal støtte opp mot én eller flere av områder nevnt under.

 • Digitale løsninger
 • Eksisterende næringer
 • Gründerskap og innovasjonsmiljøer
 • Landbruk
 • Opplevelsesnæringer
 • Nye næringer
 • Grønn konkurransekraft

Asker kommune v/formannskapet forbeholder seg rett til publisering overfor media og næringslivet.

Det er bevilget 1 mnok til denne ordningen. Egen jury velger ut de 7 beste kandidatene som kan få tildelt følgende:

 • 1 premie kr. 300.000,-
 • 2. - 3. premie kr. 200.000,-
 • 4. – 7. premie kr. 100.000,-

Kriterier

 • Må være registrert som foretak (ENK, AS, ASA, +++)
 • Idéen må ha en virkning i og for Asker-samfunnet
 • Vinnere må være kunne være tilgjengelig for presentasjon av idéen
 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar premie

Slik søker du

Konkurransen er åpen for alle, men har et krav om at forslaget til produkter og tjenester må ha en virkning i og for Asker-samfunnet.

Følg link: https://www.askershus.no/konkurranse-forretningsideer

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Egen jury velger ut 7 beste kandidater som får beskjed innen 1. oktober 2021.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til