Vi skal for 5. gang dele ut en gründerpris i Asker og Bærum. Med din hjelp skal vi lete frem til årets gründer innenfor kommunegrensene, finne den nyetablereren som har utmerket seg spesielt, og som har lykkes med sin lille eller store idé.

Statutter for årets gründer i Asker og Bærum

 1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker eller Bærum.
 2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste fem år.
 3. Kandidater kan velges fra alle næringskategorier/-bransjer.
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
  - lønnsomhet og verdiskaping
  - synlighet lokalt
  - samarbeidsvilje med andre næringsaktører
 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstagere og personer som på grunn av sykdom har omstilt seg til nytt arbeid.
 6. Prisen som er på kr 25 000 deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene.

Utdelingen skjer på BNs Næringslivsdag 12. oktober. Pengene skal benyttes til videreutvikling av bedriften. Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury bestående av Bærum Næringsråd, Asker Næringsråd, Kvinner i Business, Budstikka, NHO i Oslo og Akershus, Asker kommune og Bærum kommune.

Innsendelse av forslag

Send inn ditt forslag på kandidater med en kort begrunnelse til næringssjef i Asker kommune, Morten Bastrup på e-post morten.bastrup@asker.kommune.no.

Frist for innsendelse av forslag er 2. oktober.