Støtte til innovasjonsprosjekter i Asker

Illustrasjonsplakat grunder

Kort fortalt

Asker kommune har som en del av Askerpakke 3 satt en ramme på 1,5 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for sommeren 2021.

Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er øremerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger.

Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

  • Innovasjon Norge (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc.)
  • Forskningsrådet
  • DOGA
  • Regional Forskningsfond
  • Viken fylkeskommune

Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene oppfordres til å søke.

Maksimal støtte per prosjekt er 300 000 kroner.

Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Kriterier

  • AS- og Enkeltpersonsforetak-registrerte selskap i Asker kommune med to eller flere ansatte
  • Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene
  • Må matche støtten opp mot statlige eller regionale tilskuddsordninger

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 15. august 2021.


Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

Godkjenning fra den statlige eller den regionale tilskuddsordningen må foreligge senest innen 1. desember 2021, om ikke annet er avtalt.

Eventuelle spørsmål sendes til: