Støtte til innovasjonsprosjekter (Frist utgått)

Kort fortalt

Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021.

Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

Banner ordning 4 - gru¨nder og innovasjonsfond.jpeg

Hva innebærer støtteordningen?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger.

Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

  • Innovasjon Norge (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).
  • Forskningsrådet
  • DOGA
  • Regional Forskningsfond
  • Viken fylkeskommune

Maksimal støtte per prosjekt er 300 000 kroner.

Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Søknadsfristen er 1. april 2021.

Send søknad på e-post til:
 

Godkjenning fra den statlige eller den regionale tilskuddordningen må foreligge senest innen 1. november 2021.

Jury utpeker vinnere

Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål sendes på e-post til: