Støtteordninger Askerpakken

Formannskapet vedtok enstemmig tirsdag 14. april en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak. Her finner du støtteordninger som næringslivet i Asker kan søke på.

Støtteordning for rådgivning til små bedrifter

Asker kommune har opprettet en ordning hvor man kan gi støtte på opptil 35 000 kroner per bedrift, for rådgivning knyttet til forretningsplanen for bedrifter i Asker med færre enn 10 ansatte. 

Refusjon av husleie for gründerbedrifter i Asker

Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune

Asker kommune har bevilget 2 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader.

Hva innebærer støtten?  

Din virksomhet kan søke reduksjon av utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted inkludert felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Maksimum søkesum per måned er kr. 4 000, - (eks. mva).

Ordningen går ut på at alle innvilgede søknader skal få minst én måneds refusjon.

Støtte utover én måned er avhengig av antall søkere. Fire måneder er maksimum. 

Kommunen oppfordrer private utleiere til å bidra i dugnaden for å hjelpe gründerbedrifter gjennom koronakrisen, ved å gi redusert eller utsatt husleie.
Dette vil bli vektlagt ved tildeling av kommunal støtte.

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier;

 • AS-registrerte virksomheter
 • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.03.2020
 • Bedrifter med mindre enn kr 60.000 i omsetning siste regnskapsår (2019)*
 • Bedrifter som ikke søker refusjon av husleie gjennom statlig ordninger
 • Bedriften som har betalt alle offentlige skatter og avgifter

*Gjelder ikke bedrifter registrert i 2020

Søknadsfristen er 1. juni 2020

Her finner du søknadsskjema

Behandlingstid

Behandlingstiden er 7 dager. Søknader behandles fortløpende. 

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du

Gründer- og Innovasjonsfond

Støtten som tildeles er øremerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche statlige eller regionale tilskuddsordninger som f.eks. de hos Innovasjon Norge, Regional Forskningsfond, Viken fylkeskommune m.fl. (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).

Tildelingen av støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Hvorfor gründer- og innovasjonsfond-konkurranse?

 • Skaper en møteplass for gründere
 • Bidrar med å øke/aktivisere flere innovasjonsprosjekter i Asker-regionen
 • Synliggjøre Asker kommune som et attraktivt lokaliseringssted for gründere
 • Gjennomførbart program som er også lett å formidle ut på regionalt og nasjonalt nivå

Om søknaden

 • Fondet er satt til 2 millioner og eies av Asker Kommune. Maksimumsbeløp er begrenset oppad til kr 300 000 per prosjekt.
 • Etter søknad utpekes 4-8 caser/bedrifter/utviklingsprosjekt som vinnere
 • Midlene fra gründer- og Innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan
 • Søknadene sendes på e-post til:

Søknadsfristen er 1. juni 2020

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende ettersom de kommer inn.

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du