Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Koronastøtte til lokalt næringsliv

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt
næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som
et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og
grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

"Askerpakke 2" er utarbeidet i dialog med Asker Næringsforening og
gjennom møter med ledere i utsatte bransjer.

Støtteordningene ble vedtatt i Asker formannskap 26. januar 2021.

Støtteordningene lyses ut fortløpende etter at de er klargjort.

Innganger