Ledige næringslokaler og næringseiendommer

Asker kommune er opptatt av å legge til rette for attraktive kunnskapsarbeidsplasser, for å øke interessen og oppmerksomheten til det lokale arbeidsmarkedet.

De største bedriftene i Asker ligger i området Holmen- Slependen og rundt Asker sentrum. Behovet for god offentlig kommunikasjon gjør at næringsarealer nær Asker sentrum, med en effektiv togforbindelse er mest ettersøkt.

Det er avsatt ca 250 000 m2 næringsareal med plass til 10 000 arbeidsplasser i området rundt Asker sentrum. Dette er et tilstrekkelig potensial for Askers arbeidsplassvekst i en 20-årsperiode fremover, når en også legger til arbeidsplasser som kommer i den øvrige del av bygda.

Les mer om stedsutvikling i Asker og planer for næringsutviklingen i kommuneplanen.

Nettsøk

Næringseiendom til salgs i Asker

Næringseiendom til leie i Asker

Næringssjef

Asbjørn Flo

Næringssjef
Mob: 91601290