Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan, forskrift og næringssoner

Formannskapet i Asker vedtok 14.04.2020 å legge forslag til alkoholpolitisk handlingsplan, ny forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider og tilhørende næringssonekart ut på offentlig høring.

Kort fortalt

Si din mening  om alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2023, forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider og kart over næringssoner.

Kommunene har ansvaret for å utforme alkoholpolitikken lokalt, innenfor rammene som er lagt i alkoholloven. Det er dette som gjøres i alkoholpolitisk handlingsplan. I forskriften vedtas hvilke åpningstider og salgs- og skjenketider som skal gjelde i kommunen vår.

De viktigste forslagene til endring

  • Skjenkebevillingene fornyes automatisk for perioden frem til 30. september året etter at nytt kommunestyret er valgt (med enkelte unntak).
  • Det innføres «næringssoner» for å tydeliggjøre områder hvor næringsdrift i større grad prioriteres, som en forventningsavklaring mellom befolkningen og næringen.
  • Det blir krav om at enkelte rolleinnehavere på alle skjenkesteder gjennomfører e-læringskurs i «Ansvarlig vertskap».
  • Åpningstidene for serveringssteder blir fra klokken 06.00 til 03.00.
  • Skjenketidene innendørs utvides frem til kl. 02.30.
  • Utendørs skjenking må opphøre senest kl. 01.30 innenfor de definerte næringssonene, men slik at musikk skal opphøre senest kl. 23.00. Utenfor næringssonene skal både utendørs skjenking og musikk opphøre senest kl. 23.00.

Høringsdokumenter

Alle høringsdokumentene finner du her i formannskapssak 54/20 – 14.04.2020 

Si din mening - gi oss innspill

Dersom du har innspill til planen, forskriften og/eller næringssonekartet kan du benytte dette digitale skjemaet
 
Frist for innspill er 29. mai 2020.