Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hvem blir årets gründer i Asker og Bærum?

For sjette gang skal det deles ut en pris på kr 25.000 til en gründer fra Asker eller Bærum som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker i disse dager etter gode kandidater og ønsker innspill innen 31. oktober.

Fra utdeling av årets gründer 2019
Her fra prisutdelingen i 2019. Fra venstre: Askers ordfører Lene Conradi, Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh, fjorårets vinner Torgeir Ønvik Amundsen fra Norjournal og Alex Rosén som kastet glands over prisutdelingen. Foto: Paal Alme

Prisen gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, KIB (Kvinner i Business) og NHO Viken. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

En jury bestående av representanter fra ovennevnte virksomheter vil velge ut årets kandidat, som vil få overrakt prisen av ordførerne i Asker og Bærum i forbindelse med et hyggelig arrangement senere i høst.

Frist for å melde inn kandidater er satt til 31. oktober.

Send inn ditt forslag på kandidater med en kort begrunnelse på e-post til: innen 31. oktober 2020

Statutter

 1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker eller Bærum.
 2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.
 3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
  a. Nyskaping og kreativitet
  b. Lønnsomhet og verdiskaping
  c. Synlighet lokalt
  d. Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritet språklige, yngre arbeidstakere og personer som på grunn av sykdom har måttet omstille seg nytt arbeid
 6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i enten Asker eller Bærum.

  Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.