Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Koronastøtte til lokalt næringsliv

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt
næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som
et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og
grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

"Askerpakke 3" for sommeren 2021 er nå lyst ut, sammen med nye midler fra Staten (Ventilordning 2)Askerpakke3 - illustrasjon

Innganger