Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Koronastøtte til lokalt næringsliv

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt
næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som
et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og
grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Viken fylkeskommune gir tilskudd til kompetansegivende tiltak til koronarammede bedrifter - se nedenfor for detaljer.

Askerpakke3 - illustrasjon

Innganger

Midler fra Viken fylkeskommune

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling?