Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det er kun søkers landbruksforetak som kan søke produksjonstilskudd. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Landbruksforetaket skal være tilknyttet en landbrukseiendom

Krav til produksjon

  • Foretaket må drive med vanlig jordbruksproduksjon.
  • Produksjonen må være tilknyttet en eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretaket må disponere arealene og dyrene det søkes tilskudd for i henhold til gjeldene jordbruksavtale.

Søknad

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema i Altinn. Det er to søknadsfrister i løpet av året. Første telledato er 1. mars, med søknadsfrist 15. mars. Andre telledato er 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Det kan ikke gis dispensasjon fra telledatoen.

Behandling

Det er Asker kommune som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak.