Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det er kun søkers landbruksforetak som kan søke produksjonstilskudd. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Landbruksforetaket skal være tilknyttet en landbrukseiendom

Krav til produksjon:

  • Foretaket må drive med vanlig jordbruksproduksjon.
  • Produksjonen må være tilknyttet en eller flere landbrukseiendommer.
  • Foretaket må disponere arealene og dyrene det søkes tilskudd for i henhold til gjeldene jordbruksavtale.

Søknad:

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema i Altinn. Det er to søknadsfrister i løpet av året. Første telledato er 1. mars, med søknadsfrist 15. mars. Andre telledato er 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Det kan ikke gis dispensasjon fra telledatoen. Mer om søknadsfrister og de enkelte tilskuddsordningene finner du her

Behandling:

Det er Asker kommune som behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter og Statens landbruksforvaltning er klageinstans for vedtak.

Ofte stilte spørsmål om produksjonstilskuddet