Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Om næringslivet i Asker

Satsingsområder for næringslivet i nye Asker

Intensjonsavtalen for nye kommunen har følgende hovedmålsettinger for næringsområdet:

 • Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling
 • Næringsutviklingen i den nye kommunen skal baseres på de lokale fortrinn i de ulike deler av kommunen.
 • Den nye kommunen skal ha en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen.
 • Næringspolitikken skal bygges opp rundt de etablerte bedrifter samt satsning på nyetableringer.
 • Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye kommunen basert på kystkultur, historie og reiseliv.

Temaplan for næring

Asker er mulighetenes kommune, og skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Dette skal gjelde enten bedriften din er liten eller stor, og enten den har holdt til her i én måned eller i 30 år.

Asker kommunes nye Temaplan for Næring 2020 - 2032 er under utarbeidelse og den forventes å bli politisk vedtatt i løpet av forsommeren 2020.  Inntil den er godkjent vil de vedtatte planene for de tidligere kommunene Asker og Røyken være gjeldende.

Begge disse planene fokuserer på hva kommunen kan gjøre - og velger å gjøre - som tilrettelegger for næringslivet.

Det er satt opp noen viktige satsingsområder:

 • Kunnskapsbedrifter
 • De lokale næringer
 • Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering
 • Næringsarealer i kommuneplanen
 • Internasjonalisering - rekruttering
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Næringslivets samfunnsansvar
 • Omdømme, profilering og synlighet
 • Samarbeid og nettverk over grensene

Planene har en rekke forslag til tiltak som skal følges opp gjennom de årlige handlingsprogrammene. Sentralt i planene er samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner. Temaplanen for næring vedtas av kommunestyret og rulleres hvert fjerde år.

Her kan du lese de eksisterende næringsplanene:

Strategisk næringsplan 2015-2026 (PDF)

Næringsplan for Røyken 2016-2020 (PDF)

Næringssjef

Asbjørn Flo

Næringssjef
Mob: 91601290