Asker kommune vedtok i mars 2015 ny Strategisk næringsplan for 2014 -2026, med satsingsområder, mål og strategier for 2015-2019. Planen fokuserer på hva kommunen kan, og velger å gjøre som tilrettelegger for næringslivet.

Hovedmålsettingen i planen er gitt ved at Asker skal være en attraktiv næringskommune, med ni satsingsområder:

  • Kunnskapsbedrifter
  • De lokale næringer
  • Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering
  • Næringsarealer i kommuneplanen
  • Internasjonalisering - rekruttering
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Næringslivets samfunnsansvar
  • Omdømme, profilering og synlighet
  • Samarbeid og nettverk over grensene

Planen har ca. 40 forskjellige forslag til tiltak som skal følges opp gjennom de årlige handlingsprogrammene. Sentralt i planen er samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner.

Varehandel og kompetansebedrifter dominerer

Næringslivet i Asker omsatte i 2015 for ca. 86 milliarder kroner, en oppgang på 5% siste år. To næringssegmenter dominerer: Varehandel (detalj og engros) og kompetansebedrifter innenfor tekniske og ingeniørrettede fag.

Varehandel

Varner Gruppen, ABB og IKEA er Askers største foretak med hovedkontor i Asker og med en omsetning på respektive 11, 3, 9, 3 og 7,1 milliarder kroner hver. Innenfor detaljhandel er lokaliseringen av IKEA i Asker i en særstilling. IKEA står for ca. 25 % av all detaljhandel i Asker. Ser vi bort fra IKEA har Asker underdekning på detaljhandel.

Kompetansebedrifter 

I ingeniørtjenestene er olje- og gassbransjen fremdeles dominerende, selv om 2015 var et vanskelig år. Som følge av lavere olje- og gasspris er bransjen satt (midlertidig?) noe tilbake. Det siste 1 ½ år har ca. 1 000 oljerelaterte arbeidsplasser blitt borte i Asker.

Ledighet, befolkningsvekst og verdiskaping 

Arbeidsledigheten er ved utgangen av 2015 fortsatt lav med bare ca. 700 ledige (2,6 %) av de totalt ca. 30 000 sysselsatte som er bosatt i Asker. Dels skyldes liten ledighet at ledige/overtallige har funnet seg arbeid i andre bransjer, og dels at svært mange utlendinger med arbeidsopphold i Norge har forlatt landet.

Den reduserte (netto) innvandringen i 2015 medførte at befolkningsveksten i Asker i 2015 var den laveste siden 2005. Befolkningsveksten i 2016 er noe høyere og var på 1,1 % og med 675 flere innbyggere.

Verdiskapingen (lønn + driftsresultat) for næringslivet i Asker utgjør nesten 24 milliarder kroner.

Asker sentrum og Holmen-Slependen tyngdepunkt

Tyngden av omsetning og ansatte er rundt Asker Sentrum og på Holmen/Slependen. Asker Sentrum og Holmen/Slependen omsetter begge for 36 milliarder kroner – til sammen 84 % av all omsetning. I antall arbeidsplasser har de to områdene henholdsvis 49 % og 33 % av alle arbeidsplasser i Asker.

Bedrifter i andre områder som Heggedal, Borgen, Vettre, Vollen, Nesbru og Nesøya utgjør således en mindre del av næringslivets omsetning og arbeidsplassene i bygda.

Tall og fakta