Økning i arbeidsplasser i 2014

De siste år har Asker hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser. I 2014 ble skapt 428 (+1,6 %) nye arbeidsplasser, hvilket er noe lavere enn i 2013. Asker har de siste år hatt en % - vis større vekst i arbeidsplasser enn Bærum, men dette ble ikke tilfelle i 2014.

I 2014 var det i Asker en viss nedgang i olje/gass og byggenæringene, mens varehandelen snudde nedgangen fra 2013 til en liten oppgang i 2014. Også "teknisk industri" hadde oppgang i 2014.
Det var vekst både i det private og i det offentlige.

Ved utgangen av 2014 var det 27 123 arbeidsplasser i kommunen, mens det var 30 296 sysselsatte som bodde i kommunen. 75 % av alle arbeidsplasser var innen det private.

Økningen i arbeidsplasser i Asker var noe lavere enn økningen i sysselsatte askerbøringer.
Befolkningen økte i 2014 med 1 233 (+2,1 %) hvilket er den neste største økningen på 30 år.

Mye ut- og innpendling

Egendekningen, dvs. forholdet mellom sysselsatte og arbeidsplasser er på 90 %. Men bare 11 253 (37 %) av sysselsatte askerbøringer hadde arbeid i egen kommune.
Ubalansen innebærer at 19 043 pendler ut av kommunen for arbeid, mens 15 870 pendler inn til kommunen for arbeid.

Pendlingen begge veier skjer til en stor grad innen de samme bransjer. F.eks. er det innen handel nesten 2 500 som pendler ut av kommunen, mens det er nær 4 000 som pendler inn for arbeid.

Utdanningsnivået på de som pendler ut for arbeid er vesentlig høyere enn de som pendler inn.

Flere "kortreiste" arbeidstakere

Det er et sentralt mål for Asker kommune å legge til rette for bedre balanse mellom næringslivets etterspørsel og innbyggernes kompetanse, og dermed redusere også pendlingen.

Asker kommune arbeider for "Kortreiste arbeidstagere" på mange plan.
Kommunen søker å legge til rette for spesielt kunnskapsbasert næringsliv gjennom blant annet arealer, internasjonal skole, kollektivtilbud og omtaler og oppmerksomhet.

Kunnskapsbasert næringsliv har krav til høyere utdanning som er av interesse og som gir lokale arbeidsmuligheter for Askers godt utdannede befolkning, og for næringslivet i Asker.
Av askerbøringer som er i arbeid, har 51 % fullført utdanning på høyskole eller universitet. Dette er i landssammenheng meget høyt.

Av arbeidsplassene som er i Asker har 42 % av de ansatte høyere utdanning.

Se flere tall og fakta om Asker næringsliv.