Antall nyetableringer i en kommune forteller noe om viljen til å skape ny forretning.

Etablering

Hver arbeidsdag skapes i snitt tre nye foretak i Asker. 2014 var et meget bra år.

Asker har en av de høyeste etablererfrekvenser med 12,8 nyetableringer per 1 000 innbyggere.

Utviklingen de siste 5 år:

  • Antall nyetableringer i 2010: 708
  • Antall nyetableringer i 2011: 635
  • Antall nyetableringer i 2012: 735
  • Antall nyetableringer i 2013: 699
  • Antall nyetableringer i 2014: 760

Av nyetableringene er ca. 1/3 aksjeselskap, mens 2/3 er enkeltpersonforetak. Dette er på linje med landet for øvrig.

Ved utgangen av 2014 hadde Asker 5 708 foretak, + 3 % fra året før.

Tallene er hentet fra SSB, tabell 06104.

Offentlig forvaltning og primærnæringene er ikke med, og for sammenligning med andre oppgaver gjelder at eierskifter heller ikke er inkludert.

Bedrifter

Asker har forholdsvis få store, men desto flere bedrifter.

Utviklingen de siste 5 år:

  • Antall bedrifter ved utgangen av 2010: 5 497
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2011: 5 498
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2012: 5 996
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2012: 6 124
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2012: 6 504

Ved utgangen av 2014 hadde Asker 6 504 bedrifter, + 6,2 % fra forrige år.
Ved utgangen av 2014 utgjør antall bedrifter 109 per 1000 innbyggere. Dette er svært høyt.

En bedrift, nå vanligvis oftere kalt en virksomhet, er en geografisk enhet av et foretak som er innrettet for å tjene penger.

Tallene er hentet fra SSB, tabell 07091 og 01222.