Antall nyetableringer i en kommune forteller noe om viljen til å skape ny forretning. Hver arbeidsdag skapes i snitt 3 nye foretak i Asker. 2016 var et meget bra år. Asker har en av de høyeste etablererfrekvenser i landet med 14,2 nyetableringer per 1 000 innbyggere.

Utvikling i etableringer de siste 5 år

  • Antall nyetableringer i 2012: 735
  • Antall nyetableringer i 2013: 699
  • Antall nyetableringer i 2014: 760
  • Antall nyetableringer i 2015: 741
  • Antall nyetableringer i 2016: 886

Av nyetableringene er ca. 1/3 aksjeselskap, mens 2/3 er enkeltpersonforetak. Dette er på linje med landet for øvrig.

Ved utgangen av 2016 hadde Asker 5 745 foretak, en økning fra året før.

Tallene er hentet fra SSB, tabellene 06104 og 07196.

Offentlig forvaltning og primærnæringene er ikke med i tallene.

Bedrifter og bedriftstetthet

Asker har forholdsvis få store, men desto større antall bedrifter.

Utviklingen de siste 5 år:

  • Antall bedrifter ved utgangen av 2012: 5 996
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2013: 6 124
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2014: 6 504
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2015: 6 555
  • Antall bedrifter ved utgangen av 2016: 6 602

Ved utgangen av 2016 utgjør antall bedrifter 109 per. 1000 innbyggere. Dette er svært høyt.

Tallene er hentet fra SSB, tabell 07091 og 01222.