Antall nyetableringer i en kommune forteller noe om viljen til å skape ny forretning. Hver arbeidsdag skapes i snitt tre nye foretak i Asker. Asker har en av de høyeste etablererfrekvenser i landet med mellom 13 og 14 nyetableringer per 1 000 innbyggere.

Utvikling i etableringer de siste 5 år

Antall nyetableringer:

  • 2013: 699
  • 2014: 760
  • 2015: 741
  • 2016: 886
  • 2017: 808

Av nyetableringene er ca. 1/3 aksjeselskap, mens 2/3 er enkeltpersonforetak. Dette er på linje med landet for øvrig.

Ved utgangen av 2016 hadde Asker 5 787 foretak, en økning fra året før.

Tallene er hentet fra SSB, tabellene 06104 og 07196.

Offentlig forvaltning og primærnæringene er ikke med i tallene.

Bedrifter og bedriftstetthet

En bedrift (vanligvis oftere kalt en virksomhet) er en geografisk enhet av et foretak som er innrettet for å tjene penger.

Asker har forholdsvis få store, men desto større antall bedrifter.

Utvikling i antall bedrifter/virksomheter de siste fem år:

  • 2013: 6 124
  • 2014: 6 504
  • 2015: 6 555
  • 2016: 6 602
  • 2017: 6 712

Ved utgangen av 2017 utgjør antall bedrifter 110 per 1000 innbyggere. Dette er svært høyt.

Tallene er hentet fra SSB, tabell 07091 og 01222.