Om befolkningsutvikling, sysselsetting og arbeidsplasser i Asker og nærliggende kommuner.

Hovedpunkter for utviklingen

Langt mindre befolkningsøkning: Kun + 535 (0,9 %)

 • Det er 11 år siden Asker sist hadde så lav befolkningsvekst
 • Fødselsoverskudd + 218 (ned 17 %) Netto innvandring + 193 (ned 371 fra året før)
 • Netto innenlands innflytting + 128 (ned 279 fra året før)
 • Netto innvandring utgjorde 36 % av befolkningsøkningen
 • Per 1.1.2016 utgjorde befolkningen i Asker 60.169 personer

"På papiret" en nedgang i arbeidsplasser -519

 • Statistikken lagt om. Innebærer i snitt 2,4 % lavere tall enn året før
 • De fleste næringsgrupper/bransjer hadde nedgang i sysselsettingen
 • Helse/sosial oppført med + 508 – skyldes trolig definisjonsendring
 • Varehandel hadde nedgang selv om omsetningen økte
 • Foretak med >100 ansatte i virksomheten økte antall ansatte fra året før
 • Samlet omtrent en sysselsetting i 2014, selv om olje/gass dro ned
 • Kommuneplanarbeidet har for balanse mål om 450-500 nye arbeidsplasser

Tross alt vekst i næringslivet

 • Fortsatt vekst i antall bedrifter, + 0,9 %. Fortsatt stor bedriftstetthet
 • Noe nedgang i etableringsfrekvensen til 12,3 per 1 000 innbygger
 • Omsetningen i næringslivet økte med 5 % - til 86 mrd. kr
 • Nedgang i produksjon på 2,6 mrd. kr
 • Økning i handel inklusive engros på 2,3 mrd. kr

"På papiret" færre Askerbøringer i arbeid, -361

 • Omleggingen av datagrunnlaget gjør tallet usikkert.

"På papiret" flere kortreiste Askerbøringer

 • Omleggingen av datagrunnlaget gjør tolkingen usikker.

Utdanningsnivået noe større enn lokale bedrifters behov

 • 52,1 % av sysselsatte Askerbøringer har høyskole/universitet.
 • 43,3 % av ansatte på arbeid i Asker har høyskole/universitet.

Fremdeles for mye pendling. Tallene viser nedgang

 • Omleggingen av datagrunnlaget gjør tallene usikre.

Egendekning arbeidsplasser: Noe under 90 %. Skal økes

 • Asker hadde 26 604 arbeidsplasser ved utgangen av 2015.
 • 29 950 askerbøringer var i arbeid ved utgangen av 2015.

Tabeller