Om befolkningsutvikling, sysselsetting og arbeidsplasser i Asker og nærliggende kommuner.

Hovedpunkter for endringer i 2017

Svært lav befolkningsøkning: Kun + 145 (0,2 %)

 • Befolkningsøkningen er den laveste i manns minne
 • Fødselsoverskudd + 176 (ned fra + 243)
 • Netto innvandring + 176 (ned fra + 118)
 • Netto innenlands innflytting - 207 (ned fra + 314)
 • Per 1.1.2018 utgjorde befolkningen i Asker 60 926 personer

Noen flere arbeidsplasser: +174

 • Bygg/anlegg: +181
 • Teknisk tjenesteyting 86
 • Undervisning: 86
 • Helse/sosial: +50
 • Industri: -379
 • Transport og lager -57
 • Arbeidsplasser i det private økte mer enn arbeidsplasser i det offentlige

Vekst i antall bedrifter, nedgang hos eksisterende

 • Fortsatt vekst i antall bedrifter, + 1,7 %. Fortsatt stor bedriftstetthet
 • Bra etablererfrekvens, 13,3 per 1 000 innbygger
 • Stillstand/nedgang i omsetning i alle næringsgrupper unntatt bygg
 • Omsetningen i næringslivet økt med 2 % til 73 mill.kr.
 • Noe styrket lønnsomhet, driftsresultat på 4,6 mrd. kr (6 % margin)  

Flere Askerbøringer i arbeid, +169

Fremdeles stor (og økt) ut-/innpendling - færre "kortreiste"

 • Utpendlere:  19 382 (+407 / 66 %)
 • Innpendlere: 15 506 (+15 820 / 59 %)
 • "Kortreiste": 10 990 (-140 / 36 %)

Utdanningsnivået noe større enn lokale bedrifters behov

 • 53 % av sysselsatte askerbøringer har høyskole/universitet.
 • 44 % av ansatte som arbeider i Asker har høyskole/universitet.

Kilde: SSB og Brønnøysundregistrene

Tabeller