Om befolkningsutvikling, sysselsetting og arbeidsplasser i Asker og nærliggende kommuner.

Hovedpunkter for endring siste år

Forholdsvis lav befolkningsøkning: Kun + 635 (0,9 %)

 • Med unntak av 2015 er det 12 år siden Asker hadde så lav vekst
 • Fødselsoverskudd + 243 (opp fra 218)
 • Netto innvandring + 118 (ned fra 193)
 • Netto innenlands innflytting + 314 (opp fra 128)
 • Netto innvandring utgjorde 17 % (mot 36 %)av befolkningsøkningen
 • Per 1.1.2017 utgjorde befolkningen i Asker 60 781 personer

En liten oppgang i arbeidsplasser: +32 

 • Industri: -186
 • Teknisk tjenesteyting -374
 • Kommunikasjon/IT: +215, jfr. Kongsberg Digital
 • Helse/sosial: +268
 • Bygg/anlegg: +153
 • Kravene i form av høgskole økte langt mer enn antall arbeidsplasser
 • Arbeidsplasser i det offentlige økte mer enn arbeidsplasser i det private

Vekst i antall bedrifter, nedgang hos eksisterende

 • Fortsatt vekst i antall bedrifter, + 1,1 %. Fortsatt stor bedriftstetthet
 • Bra økning i etablererfrekvensen til 14,2 per 1000 innbygger
 • Nedgang i alle næringer med unntak av handel (detalj og engros)
 • Omsetningen i næringslivet redusert til 72 mrd. kr (ned fra 85 mrd. kr)
 • Sterkt svekket driftsresultat på 3,7 mrd. kr (ned fra 8,1 mrd. kr) 

Flere Askerbøringer i arbeid, +155

Fremdeles stor (og økt) ut-/innpendling - færre "kortreiste"

 • Utpendlere:  18 975 (+293)
 • Innpendlere: 15 506 (+170)
 • "Kortreiste": 11.130 (-138)

Utdanningsnivået noe større enn lokale bedrifters behov

 • 53 % av sysselsatte askerbøringer har høyskole/universitet.
 • 44 % av ansatte som arbeider i Asker har høyskole/universitet.

Kilde SSB og Brønnøysundregistrene

Tabeller