Kontroll av tobakksalg og innkreving av tilsynsavgift

Alle som selger tobakksvarer eller tobakksurrogater skal være registrert i Tobakkssalgregisteret og betale tilsynsavgift.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
 • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn og kontroll med

Kommunene skal føre tilsyn med salgsstedene av tobakksvarer og tobakkssurrogater i de enkelte kommunene.

Her kan du lese mer om registeret (Helsedirektoratet):

Kontroll av tobakksalg

 • Asker kommune kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer. Vi ser blant annet etter at:
 • opplysningene i Tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysninger på salgsstedet
 • varene er kjøpt fra en registrert grossist
 • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
 • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket
 • det ikke reklameres for tobakksvarer
 • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort

Konsekvenser ved ulovligheter

Brudd på regelverket kan føre til:

 • retting av det ulovlige forholdet
 • salgsforbud i en periode
 • tvangsmulkt

Her finner du tobakkskadeloven.

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen.

Tilsynsavgiften for faste salgssteder er for tiden (2019) 4 500 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 200 kroner i året.