Skal du selge alkoholholdige drikker under et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling, eller utendørs på et avgrenset område?

Eksempler er festivaler, offentlige arrangementer og lignende. I slike tilfeller må du søke skjenkebevilling for en enkelt anledning. Alkohollovens §1-6 definerer «En enkelt anledning» som et arrangement med 1-3 dagers sammenhengende varighet.

Krav til søknaden

  • bevillingssøker må være fylt 20 år. Bevilling gis til «den for hvis regning virksomheten drives.»
  • en person skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig skal være fylt 20 år.
  • ved større arrangementer kreves det stedfortreder, som må være fylt 20 år.
  • ved arrangementer utendørs, kreves tillatelse fra grunneier
  • bekreftelse på at søknad er sendt til politiet (som regel krever arrangementer polititillatelse, men ta direkte kontakt med politiet hvis du er usikker på om du må søke til ditt arrangement).
    Mer om polititillatelse finner på politiets nettsider.

Du kan også bli bedt om å:

  • sende inn tegning over arrangementsområdet og skjenkearealet
  • vise hvordan avgrensninger av lokalet eller området skal gjøres, og hvordan vakthold er tenkt ivaretatt

Pris

Det er minstegebyr for arrangementer. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til kommunen, der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt. Hvis dette overstiger minstegebyr, sender kommunen faktura på beløpet som overstiger minstegebyret.

Søknaden

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden bør sendes god tid i før arrangements- dato, minst 60 dager i forkant.

Søknaden blir sendt til politiet og avdelingen Psykisk helse og rustjenester i kommunen for uttalelse.