Salgstider for alkohol

Tider for når det kan selges alkoholholdig drikk i Asker kommune.

Salgstider i Asker

 • Hverdager: kl. 08.00 - 20.00
 • Lørdager: kl. 08.00 - 18.00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl. 08.00 - 18.00
 • Påskeaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00 - 20.00
 • Pinseaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Juleaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Nyttårsaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Valgdag: kl. 08.00 - 20.00 (unntatt søndager)

Her finner du forskriften som regulerer salgs- og skjenketidene.