Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Salgstider for alkohol

Tider for når det kan selges alkoholholdig drikk i Asker kommune.

Kort fortalt

Det er alkohollovens § 3-7 som regulerer salgstidene for alkohol opp til 4,7 volumprosent i butikker.

Asker kommune har besluttet å følge lovens maksimaltid.

Salgstider i Asker

 • Hverdager: kl. 08.00 - 20.00
 • Lørdager: kl. 08.00 - 18.00
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl. 08.00 - 18.00
 • Påskeaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Dagen før 1. mai - kl. 08.00 - 20.00
 • Dagen før 17. mai - kl. 08.00 - 20.00
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00 - 20.00
 • Pinseaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Juleaften: kl. 08.00 - 16.00
 • Nyttårsaften: kl. 08.00 - 18.00
 • Valgdag: kl. 08.00 - 20.00 
 • Søndager og helligdager er det ikke ølsalg