Rådføringskanalen - rådføring til bedrifter i Asker

Kort fortalt

Asker kommune har bevilget 1 millioner kroner til bedrifter i Asker som har behov for profesjonell rådføring innen juss, økonomi, bedriftsrådgivning, eller på endring av forretningsplan.

Banner - rådføringskanalen.jpeg

Hva innebærer støtteordningen?

Støtteordningen er delt i to ulike pakker:

  1. rådføring innen juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning
    og
  2. rådføring på endring av forretningsplan.

Disse to pakkene har hver sine søknadskriterier:

Rådføring innen juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning

4 timer med profesjonell rådgivning innen juss, økonomi og generell bedriftsrådsføring.

Asker Næringsforening videreformidler og kobler søker/bedrift med riktig rådgiver.
Bistand innenfor de 4 timene avtales direkte mellom bedrift og firma.

Ordningen er helt uten kostnader.

Hvordan søke?

Send en kort beskrivelse om din bedrift, og hvilken bistand som ønskes, på e-post til

Rådføring på endring av forretningsplan

Bedriften kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning ved endring av sin forretningsplan.

Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.

Behandlingstiden er maksimum 14 dager.

Utbetaling av innvilget støtte foretas etter mottatt faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivning.

Siste frist for innsending av dokumentasjon er 30.6.21.

Hvordan søke?

Gå til søknadsportalen her.

Hvem kan søke?

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier:

  • Bedriften må være AS-registrert
  • Bedriften må ha en adresse i Asker

Særskilte kriterier for rådføring på endring av forretningsplan:

  • Bedriften må ha minst 100 000 kroner i omsetning siste regnskapsår.
  • Bedriften må ha mindre enn 10 ansatte
  • Bedriften må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.
  • Bedrifter som mottok tilsvarende i forbindelse med Askerpakke 1 vil ikke bli prioritert.

Fortløpende søknader

All informasjon behandles konfidensielt. Inntak for søknader skjer fortløpende inntil ordningen utløper.