• 06.25 Oppmøte for elever som skal gå i 17. mai-tog til Skaugum. 
  Arnestad skoles parkeringsplass, oppmøte ved klassefane v/inngang til Vollenhallen. 
 • 06.30 Flaggheising og fanfare ved korpset
 • 06.40 Avreise for buss til Skaugum. Arnestad skole stiller som nr. 28 i rekken i toget.

Vollen Montessoriskole

 • 09.50 Busser returnerer fra Skaugum. Boller og drikke til elever og korps som har deltatt i 17. mai-toget til Skaugum
 • 10.30 Oppstilling til 17. mai-toget i Vollen ved Vollen Montessoriskole
 • 11.00 Avmarsj for 17. mai-toget tik Arnestad skole. Voksne som ønsker å slutte seg til toget oppfordres til å gå bakerst i toget.

Arnestad skole

 • 11.15 Kioskbodene åpner
 • 11.30 Hovedarrangement fra scenen
 • Velkommen ved leder av 17.mai-komiteens leder og dagen konferansier.
  • Tale for dagen ved elever fra 7. trinn fra Arnestad og Vollen Montessoriskole
  • Opptreden ved elever fra 5. trinn
  • Arnestad Skolekorps spiller til allsangene
 • 12.15 Leker og aktiviteter starter
 • 12.30 Underholdning fra scenen fortsetter:
  • Oppvisning v/Dansesonen.
  •  Musikkinnslag. 
  • Korps og Drill
  • Amelia Granly opptrer.
  • Trekning av hovedlotteri og premieutdeling

 • 14.00  Avslutning. Takk for i dag!