• 06.55  Oppmøte for elever (2.-7. trinn), klassekontakter og lærere. Flaggheising, nasjonalsangen og bussavgang

 • 08.00  Barnetog fra Skaugum til Asker torg. Drengsrud går som nr. 21 i toget. Elever på 2.-4. trinn hentes umiddelbart av sine foresatte utenfor Narvesen v/togstasjonen ca. kl 09.20.
 • 11.00 Kafé og lotteri åpner på Drengsrud skole (stenges under sang og taler).
 • 12.00 Fremmøte og oppstilling for skolens barne- og familietog i nedre skolegård.

  Rekkefølge:
 1. Asker Skolekorps (seniorkorps)
 2. 17. mai komiteen
 3. 7. trinn med fanen
 4. 1. trinn og videre oppover til 6. trinn (foreldrekontakter følger klassene)
 5. deretter barnehagene, foreldre og andre som vil følge toget. 
 • 12.15 Toget starter fra, og ender opp, i nedre skolegård
 • 12.45 Program etter toget:
  • Velkommen ved 17. mai komitéen og to elever fra 4. trinn.
  • Allsang: Ja vi elsker, ett vers. 
  • Tale for dagen: Ved elever fra 7. trinn. 
  • Allsang: Norge i rødt, hvitt og blått, ett vers, 3x3 hurra. 
  • Skolekoret synger. 
  • Musikalsk innslag ved Asker skolekorps.
  • Utdeling av is til barna. 
  • Leker, lotteri og kafé. 

Vi minner om at i år skjer utdeling av gratis is til barna etter fellesprogrammet. Vi selger kaker, pølser, vårruller, is og drikke. Lynlotteri: Kr 20 per loddremse. Mange flotte premier! Vi tar kontanter og vipps. Husk småpenger og evt. mobiltelefon. Alle inntekter går til FAU.

 • 15.00 Arrangementet avsluttes