• 06.45 Oppmøte på skolen for 2. til 7. trinn.
  • 07.00 Bussavgang til 17. mai-toget i Asker. Vardåsen skole følger toget til Asker sentrum, hvor foreldrene har ansvar for å hente barna.
  • 13.15 Kaféen på Vardåsen skole åpner.
  • 13.30 Fremmøte og oppstilling på Vardåsen skole for elever, barn fra barnehagene og korpsene. Hver klasse følger sin fane og med klassekontakt. Foreldrene oppfordres til å stå langs togruten
  • 14.00 Avgang lokalt barnetog. Asker Musikkorps og Borgen Skolekorps spiller. Toget stopper underveis ved Oppsjø omsorgsbolig der elevene deler ut roser til beboerne.
  • 14.30 Arrangement ved hovedinngangen. Velkommen ved 17. mai-komitéen. Vi synger nasjonalsangen. Tale for dagen ved elevrepresentant fra 7. trinn. Korsang av elever fra 4. trinn.
  • 15.00 Kafé og leker for barna. Vi kan friste med diverse leker for barna, bl.a. ridning, fiskedam, lynlodd og lykkehjul. Ta med småpenger.
  • 16.45 Leker for barna avsluttes.
  • 17.00 Arrangementet forventes avsluttet.