Vårdugnad og strandryddedag 2017

Asker kommune har en rekke friområder og grøntarealer rundt i kommunen der det dessverre kastes mye søppel. Hver vår er det derfor behov for rydding på disse områdene.

Ny partnerskapsavtale for folkehelse

På Kom deg ut-dagen søndag 5. februar signerte ordføreren avtale om videreføring av Partnerskapsavtalen for folkehelse Asker kommune har med DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. Den nye avtalen løper fra 2017 og ut 2020.