Parkering ved Semsvannet

Velkommen til Askers mest brukte friluftsområde! Det er plass til mange mennesker ved Semsvannet, men ikke like mange biler.