Vil dere bemanne parkeringsplassene på Sem i vinter?

I området ved Sem er det flere kommunale utfartsparkeringer som benyttes av turgåere både sommer og vinter. Ved enkelte helger kan det være stor trafikk rundt disse parkeringsplassene og kommunen ser derfor et behov for mannskaper til å dirigere og kontrollere trafikken i de mest hektiske periodene.