Ny partnerskapsavtale for folkehelse

På Kom deg ut-dagen søndag 5. februar signerte ordføreren avtale om videreføring av Partnerskapsavtalen for folkehelse Asker kommune har med DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. Den nye avtalen løper fra 2017 og ut 2020.

Parkering ved Semsvannet

Velkommen til Askers mest brukte friluftsområde! Det er plass til mange mennesker ved Semsvannet, men ikke like mange biler.