Rekordstor tildeling av spillemidler til Asker

Akershus fylkeskommune fordelte 31. mai totalt 116 409 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus for 2017. Av dette ble søknadene fra Asker tildelt 12 819 000 kroner, noe som er tidenes høyeste tildeling.

Ny havn i Maud-bukta

Museumshavna i Maudbukta ble åpnet mandag 27. juni klokken 10. Dette er en offentlig flerbrukshavn og samtidig en havn for museumsformål og sjøskole. Anlegget skal være allment tilgjengelig, særlig for de som kommer spaserende, men også for folk som kommer sjøveien.