Museumshavna i Maudbukta ble åpnet mandag 27. juni klokken 10. Dette er en offentlig flerbrukshavn og samtidig en havn for museumsformål og sjøskole. Anlegget skal være allment tilgjengelig, særlig for de som kommer spaserende, men også for folk som kommer sjøveien.

Åpningen ble gjennomført i solskinn og frisk fjordbris, med taler av blant andre ordfører Lene Conradi, Sjøskolens leder Terje Wold og Oslofjordmuseets Tron Wigeland Nilsen – og musikk og sang av messingkvintetten Brassistene og Det Norske sjømannskor.

– Nå er det all grunn til å være fornøyd, sier Nils Otto Holmen, en av ildsjelene bak byggingen av Oslofjordmuseets nye museumshavn. Sammen med Terje Wold fra sjøskolen, tidligere Asker-ordfører Eyvind W. Wang, tidligere styreleder i Follo Museum Hans Olav Moen og andre private ildsjeler har han i mange år utført et omfattende arbeid for å legge til rette for en havn i Maudbukta.

Delvis privatfinansiert

Deler av utbyggingen har vært privatfinansiert, i særlig grad fra DNV GL via avtale med Follo Museum og Venneforeningen for Oslofjordmuseet. Samtidig har det vært helt nødvendig med vesentlige bidrag fra kommunen som grunneier.

Etter politiske behandling og prioriteringer ble det gjennomslag for en modell hvor kommunen hadde ansvaret for prosjektgjennomføring med delvis privat finansiering.

Fra åpning av museumshavna i Vollen 27. juni

Her ankommer God Bør den nye museumshavna i Vollen. Brassistene Ordførertale Det Norske Sjømannskor