Nye Gjellum idrettspark med mange nye aktivitetsmuligheter skal stå ferdig i løpet av 2019, og blir et miljøvennlig og fremtidsrettet anlegg for alle. 

Heggedal IL og Asker kommune utvikler for tiden «Nye Gjellum» idrettspark. Når prosjektet står ferdig i november 2019, vil det fremstå som et nytt idrettsanlegg med mange nye aktivitetsmuligheter for friidrett, fotball rulleski og rullestol i tillegg til treningspark og ballbinge.

- Vi ser fram til et oppgradert idrettsanlegg på Gjellum. Det vil bli en flott arena for alle i området med miljøvennlige løsninger for mange aktiviteter og en større samlingsplass for barn og ungdom, sier Torgeir Kroken, styreleder i Heggedal Idrettslag.

Planleggingen har tatt flere år, og gjennom et godt samarbeid mellom Asker kommune, AIR, Heggedal nærmiljøsentral og Heggedal IL blir anlegget nå realisert.

Valgte miljøvennlig kunstgressdekke

En av de krevende diskusjonene i planleggingsprosessen har vært valg av nytt kunstgressdekke. Forurensningsfaren ved bruk av gummigranulat som innfyll i kunstgressbaner har fått mye oppmerksomhet den siste tiden - både lokalt og nasjonalt.

Formannskapet i Asker kommune behandlet en sak om kunstgressbaner i Asker kommune den 18. juni i år. Da ble det diskutert om kommunen ønsket å akseptere at det blir bygget nye baner der gummigranulat benyttes. Formannskapet fant ikke grunnlag for å vedta dette, men anmodet prosjektet om å vurdere et miljøvennlig dekke uten gummigranulat til kunstgressbanen.

- Vi i styringsgruppen for prosjektet "Nye Gjellum", som består av representanter fra Asker kommune og Heggedal IL, har vært opptatt av å finne frem en miljøvennlig løsning som gir alle fotballspillerne i klubben en god og bærekraftig løsning, sier Kjell Aksberg, leder av fotballgruppa i Heggedal IL. Kunstgressbanen vil derfor få et dekke av høy kvalitet og som benyttes på banene til flere toppklubber i Norge. Innfyllet som vil bli benyttet er biologisk basert, er nedbrytbart og vil gi en fullgod løsning for Heggedal IL.

Skal bruke jordvarme

Den oppgraderte "11-er"-banen vil også bli bygget med undervarme for vinterdrift.

- Her velger vi jordvarme som oppvarmingskilde. Sammen med miljøvennlig innfyll blir det nye Gjellum et «grønt» signalanlegg i kommunen som Asker kommune, Asker Idrettsråd og alle i Heggedal kan være stolte av, sier Bjørn Erik Olsen, Rådgiver Natur og idrett, Asker kommune.

Godt samarbeid og stor dugnadsinnsats

Idrettslaget er avhengig av frivillig innsats og alle de som bidrar på ulike måter i løpet av året. Også i dette prosjektet har det vært formidabel innsats fra dugnadsgjengen som har stilt opp på kort varsel gjennom sommeren.

- En stor takk til alle som har bidratt! sier Torgeir Kroken, styreleder i Heggedal Idrettslag.

I følge styringsgruppen har det vært god dialog mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet for å finne gode og bærekraftige løsninger underveis.

- Kommunen har vært en konstruktiv og god samarbeidspartner. De har oppfattet våre utfordringer og behov, samtidig som de er tydelige på begrensninger og muligheter, sier Kjell Aksberg, leder av fotballgruppa i Heggedal IL. Rådgiver i Natur og idrett Bjørn Erik Olsen støtter dette, og understreker at det er nettopp det gode og konstruktive samarbeidet som har gjort prosjektet mulig innenfor de rammene som er lagt.

Anlegget er planlagt å stå ferdig i november 2019.

Fakta om nye Gjellum idrettspark    

  • Består av 11’er-bane med undervarme, 7’er-bane, rulleskiløype (ca. 600 m), friplass som består av friidrettsbane (200 m) og anlegg for tekniske øvelser, kastanlegg, og ballbinge.
  • Byggestart juni 2019. Ferdigstilles i november 2019.
  • Samarbeid mellom Asker kommune og Heggedal IL. Styringsgruppen består av Torgeir Kroken og Kjell Aksberg fra Heggedal IL, Kristin Marie Felde og Bjørn Erik Olsen fra Asker kommune.
  • Asker kommune er grunneier. Heggedal IL skal eie og ha driftsansvar for anleggene. Avtale om utvikling av Gjellum idrettspark er godkjent ved behandling i Asker kommunes formannskap, i møte den 2. april, sak 39/19
  • Bidragsytere / samarbeidspartnere er Asker kommune, Heggedal IL med dugnad, egenkapital og lån, samt tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr. 500 000 og tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr. 500 000.
  • Innfyll på kunstgressbanene blir SALTEX BIOFILL™. Ifølge Unisport er det et 100 % naturlig og miljøvennlig innfyllsmateriale for kunstgress. (https://www.unisport.com/nb/saltex-biofill)
Kart med oversikt over det nye aktivitetsanlegget på Gjellum
Når prosjektet står ferdig i november 2019, vil det fremstå som et nytt idrettsanlegg med mange nye aktivitetsmuligheter for friidrett, fotball rulleski og rullestol i tillegg til treningspark og ballbinge.