Akershus fylkeskommune fordelte 31. mai totalt 116 409 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus for 2017. Av dette ble søknadene fra Asker tildelt 12 819 000 kroner, noe som er tidenes høyeste tildeling.

Totalsummen til Asker fordelte seg på 11 459 000 til ordinære anlegg, og 1 360 000 til nærmiljøanlegg.

To av anleggene - Nesøya idrettshall og flerbrukshallen på Heggedal skole - fikk delutbetalinger (deltilsagn) i år. Resterende midler vil bli fordelt over senere år.

Fordeling av spillemidler ordinære anlegg til Asker
Søker SøknadssumTildeling Merknad
Nesøya Idrettshall

7 000 000

4 328 000

Deltilsagn

Heggedal skole - Flerbrukshall

5 000 000

3 000 000

Deltilsagn

Vardåsen skisenter hovedtrasé - Oppgradering heis

542 000

542 000

 

Vardåsen skisenter - teknisk bygg

1 000 000

1 000 000

 

Vardåsen skisenter hovedtrasé - Snøproduksjonsanlegg

1 000 000

1 000 000

 

Vardåsen skisenter hovedtrasé - Lysanlegg

589 000

589 000

 

Nesøya idrettsanlegg - Tennisbane I

1 000 000

1 000 000

 

Spillemidler til nærmiljøanlegg i Asker
Søker

Søknadssum

Tildeling

Myrabakken – Balløkke

283 000

283 000

Myrabakken - Petanque-bane

25 000

25 000

Transmatorn - Terrengløype

300 000

300 000

Transmatorn - Sykkellek

300 000

300 000

Transmatorn K15 Heggedal

226 000

226 000

Transmatorn K5 Heggedal

226 000

226 000