Asker kommune ønsker å markere strandryddedagen med ryddeaksjoner langs hele kommunens kystlinje, og inviterer alle kommunens innbyggere til å delta på Strandryddedagen lørdag 6. mai.

Strandryddedagen er en aksjon som organiseres via prosjektet Hold Norge Rent og organisasjonen Avfall Norge. I 2017 er strandryddedagen lørdag 6. mai.

Seks stasjoner i Asker

I Asker har kommunen seks bemannede stasjoner langs kysten der folk kan møte opp for å delta. Stasjonene er plassert på Hvamodden, Holmenskjæret, Hvalstrand, Spira, Vollen og Sjøstrand. Det er også mulig å rydde på egen hånd utenom disse stasjonene.

Stasjonene er bemannet i tidsrommet fra kl 11.00 til 15.00. Her får man utdelt hansker og sekker til å samle søppel i.

Hele kystlinjen skal ryddes

Det er ikke bare strandsonen, men også kystområdene rundt stasjonene som skal ryddes. Det er mulig å gå mellom stasjonene og sekkene kan leveres på andre stasjoner enn den man startet fra. Hele kystlinjen skal ryddes, men vi oppfordrer alle til å respektere privat eiendomsrett og ikke ferdes der det er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier.

Illustrasjonsbilde fra Vollen
Fra Rabben i Vollen en sommerdag i 2011.

Strandryddedagen er basert på frivillig innsats og vi oppfordrer alle innbyggere i Asker til å bli med på å holde kysten vår ren!

For mer informasjon kontakt Natur og idrett.