Plastforurensning er et stort miljøproblem som det nå heldigvis er et økende engasjement om. Heliumballonger er i den store sammenhengen et lite, men likevel synlig bidrag til plastforurensning. 17. mai-komitéen ønsker seg derfor en heliumballongfri 17. mai.

Etter kort moro på bakken er det slik at mange av disse ballongene har det med å forsvinne opp i luften før de ender opp i naturen et eller annet sted.

Det er også et viktig poeng at helium nå er en knapp ressurs i verden, samtidig som det er behov for helium innen mange viktige områder som f.eks. fiberoptikk og kreft­behandling.

Det er foreløpig ikke fattet noe formelt forbud mot salg av heliumballonger i Asker. Det må i så fall komme som et nasjonalt forbud vedtatt av Stortinget, men i henhold til politivedtektene i Asker må man ha tillatelse til å selge varer på offentlig sted. Den sentrale 17. mai-komitéen i Asker har derfor oppfordret de lokale 17. maikomiteene til at  det ikke gis tillatelse til salg av heliumballonger.

I Asker sentrum ble det for øvrig ikke gitt tillatelse til slikt salg i fjor, men likevel dukket det opp ballongselgere. Slik var det også andre steder i Asker. Eventuelle selgere bør derfor vennlig vises bort. Politiet vil også etter beste evne bistå. 

17. mai-komitéen ønsker alle en flott og heliumballongfri 17. mai!