Det var i fjor en fin 17. mai-feiring i Asker som var nærmest fri for heliumballonger. La oss få til det sammen også i år!

Heliumballonger er i den store sammenhengen et lite, men likevel synlig bidrag til plastforurensning. Etter kort moro på bakken er det nok slik at mange av disse ballongene har det med å forsvinne opp i luften før de ender opp i naturen et eller annet sted.

Det er også et viktig poeng at helium nå er en knapp ressurs i verden. Det er behov for helium på mange viktige områder som f.eks. fiberoptikk og kreft­behandling.

I Askers kommunedelplan for klima, energi og miljø (2018-2030) er forbud mot heliumballonger i Asker et av tiltakene mot plastforurensning. Denne planen ble vedtatt av Kommunestyret 13.11.2018. Som i mange andre kommuner skal det dermed ikke lenger tillates salg av heliumballonger i Asker.

Eventuelle selgere bør derfor vennlig vises bort. Her kan det for øvrig også vises til politivedtektene om at man må ha tillatelse til å selge varer på offentlig sted. Dersom det er behov kan politiet kontaktes på telefon 02800.

Politivedtekter for Asker