Det norske flagg

Program for dagen

Klokken 16.30 ved Asker Kirke

Blomsternedleggelse ved Tikken og Max Manus' grav til minne om innehaverne av Krigskorset m/sverd; Max Manus, Arne Frithjof Sveen, Kåre Stenwig, Per Solnørdal og Erik Gjems-Onstad.

Medvirkende:

  • Asker og Bærum Forsvarsforening v/Jan Fr. Mack
  • Asker Seniorkor med dirigent Berit Walaas.
  • Trompet: Eldor Rødseth

Klokken 17.00 ved Minnestøtten

Taler og kransnedleggelse.

Medvirkende:

  • Asker og Bærum Forsvarsforening v/Jan Fr. Mack
  • Ordfører Lene Conradi
  • Asker Seniorkor med dirigent Berit Walaas
  • Asker Musikkorps med dirigent Erling Myrseth
  • Trompet: Eldor Rødseth 

Klokken 18.00 i Asker rådhus, Ordfører Lene Conradi inviterer til mottagelse

I anledning Frigjøringsdagen og den Nasjonale Veterandagen inviterer ordføreren i Asker alle veteraner i Asker og Bærum til mottagelse og lett servering i Asker rådhus. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh deltar også. Veteranantrekk med medaljer. 

Påmelding på e-post til: Politisk.Sekretariat@asker.kommune.no eller på telefon 66 90 92 22 innen 2. mai 2017.